இலங்கையில் ,மின்சார முச்சக்கரவண்டி

இலங்கையின் முன்னணி முச்சக்கர வண்டி விநியோகஸ்தரான தனியார் நிறுவனம் மின்சார முச்சக்கர வண்டியை (16) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

சர்வதேச வளர்ச்சிக்கான அமெரிக்க நிறுவனம் மற்றும் தனியார் நிறுவனம் ஆகியன இணைந்து இந்த திட்டத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளன.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.