இலங்கையில்,கொவிட் தொற்று மரண அறிக்கை (02.10.2022)

இலங்கையில்,கொவிட் தொற்று மரண அறிக்கை (02.10.2022)

 

 

Covid death 02.10.2022.Report

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.