‘இரண்டு மடங்கு மழை பெய்தாலும் சமாளிப்போம்’ – முன்னெச்சரிக்கைகளுடன் சென்னை மாநகராட்சி


‘இரண்டு மடங்கு மழை பெய்தாலும் சமாளிப்போம்’ – முன்னெச்சரிக்கைகளுடன் சென்னை மாநகராட்சி
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.