ஒத்த ரொட்டி 35 ரூபாய்.. பாகிஸ்தானில் கோதுமை விலை ஏன் உயர்ந்தது?


ஒத்த ரொட்டி 35 ரூபாய்.. பாகிஸ்தானில் கோதுமை விலை ஏன் உயர்ந்தது?
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.