ஓ.பி.எஸ் வீட்டில் திடீர் ஆலோசனை: ‘உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தமிழ் மகன் உசேன் நடக்கவில்லை’ என புகார்


ஓ.பி.எஸ் வீட்டில் திடீர் ஆலோசனை: ‘உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தமிழ் மகன் உசேன் நடக்கவில்லை’ என புகார்
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.