பாங்காக்கில் இருந்து மும்பை வந்த இண்டிகோ விமானம் மியான்மருக்கு திருப்பிவிடப்பட்டது… காரணம்?

பாங்காக்கில் இருந்து மும்பை வந்த இண்டிகோ விமானம் மியான்மருக்கு திருப்பிவிடப்பட்டது.

இண்டிகோ 6E-57 விமானம் தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் இருந்து புறப்பட்ட சற்றுநேரத்தில் பயணி ஒருவருக்கு மருத்துவ அவசரநிலை தேவைப்பட்டதன் காரணமாக ரங்கூனுக்கு திருப்பிவிடப்பட்டதாக விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

விமான நிலையம் சென்றவுடன் சம்பந்தப்பட்ட பயணி ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்ததாக விமான நிறுவனம் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. 

Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.