பதில் ஊடகத்துறை அமைச்சராக இராஜாங்க அமைச்சர் சாந்த பண்டார நியமனம்

இராஜாங்க அமைச்சர் சாந்த பண்டார ஊடகத்துறை அமைச்சின், பதில் ஊடகத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஊடகத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்தன வெளிநாட்டுப்பயணமொன்றை மேற்கொண்டுள்ள காரணத்தினால், ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் நேற்று (28) இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.