இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன்… கேளாய் பூமனமே

இந்தியாவின் தலைசிறந்த பின்னணிப் பாடகர்களில் ஒருவரான் எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் பிறந்த நாள் இன்று. கோடான கோடி இசை ரசிகர்களின் மனங்களிலிருந்து நீங்கவே முடியாத அந்தப் பெரும் பாடகன் இந்த மண்ணுலகை விட்டு நீங்கிய பிறகு வரும் முதல் பிறந்த நாள் இது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.