ரெட்டிக்கு கூடுதல் பொறுப்பு; கனிமவளத் துறை செயலர் உள்பட 7 அதிகாரிகள் மாற்றம்; தமிழக அரசு அதிரடி


ரெட்டிக்கு கூடுதல் பொறுப்பு; கனிமவளத் துறை செயலர் உள்பட 7 அதிகாரிகள் மாற்றம்; தமிழக அரசு அதிரடி
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.