அடுத்த ஆண்டு முதல் புது கேஸ் கனெக்‌ஷன் கிடையாது! அதிர்ச்சியில் மக்கள்! காரணம் என்ன?

No new gas connections: 2024 முதல் எந்த ஒரு புதிய வீட்டிற்கும் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்படாது! அரசின் அதிரடி முடிவுக்கான காரணத்தை தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்
 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.