ஆவின் பால் பாக்கெட்டில் ‘நம்ம சென்னை.. நம்ம செஸ்',, 'தம்பி' சின்னம்

சென்னை : 44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் சின்னமான, ‘தம்பி’ ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் இடம்பெற்றுள்ளது.44வது சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி வருகிற 28ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் போட்டியை விளம்பரப்படுத்தும் வகையில் ஒலிம்பியாட் இலச்சியான தம்பி, நம்ம சென்னை.. நம்ம செஸ் மற்றும் செஸ் போர்டு படங்கள் ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் இடம் பெற்றுள்ளது.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.