நெல் சாகுபடி உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு புதிய சாதனை: ஒன்றிய அரசு

டெல்லி: தமிழ்நாட்டில் நெல் சாகுபடி உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு புதிய சாதனை படைத்துள்ளதாக ஒன்றிய அரசின் சார்பில் புள்ளிவிவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக 2021-2022-ல் நெல் சாகுபடி பரப்பு 22.05 லட்சம் ஹெக்டேராக அதிகரித்துள்ளது. 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.