தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களில் கனமழை: நவ.,15 வரை மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை


தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களில் கனமழை: நவ.,15 வரை மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை
Source link

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.